Ước mơ nhỏ nhoi của hai đứa ~~~~

Hôm nay ngày 18/02/2015 Minh viết bài post này là để đánh dâu khoảng tg mà cô với minh quen biết nhau. Minh k nhớ rõ ngày nào nhưng để cho có màu mè thì hai đứa mình quen nhau cũng đc gần 4 năm rồi. Minh thấy thân đc đến giờ cũng là kì… Đọc tiếp Ước mơ nhỏ nhoi của hai đứa ~~~~

Advertisement